अध्ययन सामग्री

परीक्षाकेन्द्रित शिक्षण सिकाइ र कमजोर सिकाइ 

शैक्षिक स्मारिका, २०७८ । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र

प्रधानाध्यापक स्रोत पुस्तक : लेखक डा मन प्रसाद वाग्ले र महाश्रम शर्मा

https://deviramacharya.com/wp-content/uploads/2022/08/HT_ResourceBook.pdf

गरिबीमै सिक्न दिउ । रविन्द्रनाथ टैगोरको अनुवाद सामग्री । शिक्षक मासिक २०७०

Rabindra Nath Taigore[11811]

शिक्षक तालिम सम्बन्धी अध्ययन
policy brief nepali-TT

संघीयता र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी मार्टीन चौतारीको अनुसन्धानमूलक लेख डाउनलाेड गर्नुहोस् ।

संघीयता र विद्यालय शिक्षा ResearchBrief23-NepaliVersion

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित सामग्री राष्ट्रिय योजना आयोगको वेभसाइडमा उपलब्ध छ । पुरै दस्तावेज आवश्यक नपर्ला । नेपालीमा सरल भाषामा लेखिएको छ । एकपटक हेर्नुहोस् र शिक्षासँग सम्बन्धित बनाएर तयार गर्नुहोस् ।

राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शनDownload.

https://www.npc.gov.np/images/category/ME_GuidelineNep.pdf

शैक्षिक योजना निर्माणमा समझदारी विषयको document download गर्नुहोस् ।

consideration_for_education_planning

नेपालमा शिक्षा: चुनौती र सम्भावना विषयमा सोपान मासिकबाट प्रकाशित विशेषाङ्कमा प्रकाशित विद्यालय क्षेत्र विकास योजना : कार्यान्वयनका चुनौती र सुधारका सम्भावना शीर्षकको लेख डाउनलोड गर्न तल click गर्नुहोस् ।

विद्यालय क्षेत्र विकास योजना : कार्यान्वयनका चुनौती र सुधारका सम्भावना SSDP_challanges-Deviram