शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन (प्रावि, निमावि र मावि)

शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको ९ हजार ९ सय ९६, निमावि तहमा विभिन्न विषयका १६३५ तथा माध्यमिक तहमा विभिन्न विषयका ११०८ पदपूर्तीका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ । सबै तहको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार ४० पूर्णाङ्कको बस्तुगत र ६० पूर्णाङ्कको विषयगत परीक्षा हुनेछ । प्राथमिक तहको खुला तर्फको पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्न click गर्नुहोस् । प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम खुला परीक्षाको पाठ्यक्रम ।      निम्नमाध्यमिक तहको वस्तुगत परीक्षाको पाठ्यक्रम, माध्यमिक तहको वस्तुगत परीक्षाको पाठ्यक्रम

सबै तहको परीक्षा आवेदन भर्ने मिति : २०७५ असार ३१ सम्म ।

माध्यमिक तहको परिक्षा : २०७५ असोज ११

निम्न माध्यमिक तहको परिक्षा : २०७५ असोज १२

प्राथमिक तहको परीक्षा हुने मिति : २०७५ असोज १३ गते

प्राथमिक तहको जिल्ला अनुसारको विज्ञापित पदको सूचना ।

 

निम्नमाध्यमिक तहको विज्ञापन हेर्नुहोस् ।

माध्यमिक तहको विज्ञापन हेर्नुहोस् ।